Nâzım Hikmet ve Biz

Nâzım Hikmet ve Biz

İbrahim Balaban / Jan 15, 2021

N z m Hikmet ve Biz Balaban bu kitab nda N z m Hikmet in hayat n n bir d nemine k tutacak baz ger ekleri i ten ve s cak bir anlat mla sunuyor Yazar n ustas olarak g rd ve b y k bir hayranl k duydu u N z m Hikmet Balab

 • Title: Nâzım Hikmet ve Biz
 • Author: İbrahim Balaban
 • ISBN: 9789753254830
 • Page: 427
 • Format: Hardcover
 • Balaban bu kitab nda, N z m Hikmet in hayat n n bir d nemine k tutacak baz ger ekleri, i ten ve s cak bir anlat mla sunuyor.Yazar n ustas olarak g rd ve b y k bir hayranl k duydu u N z m Hikmet, Balaban sadece resim yapma konusunda y nlendirmekle kalmam , ileride b t n hayat n de i tirecek ekilde etkilemi tir B y k usta N z m, i inde ta d ya am sevgisiniBalaban bu kitab nda, N z m Hikmet in hayat n n bir d nemine k tutacak baz ger ekleri, i ten ve s cak bir anlat mla sunuyor.Yazar n ustas olarak g rd ve b y k bir hayranl k duydu u N z m Hikmet, Balaban sadece resim yapma konusunda y nlendirmekle kalmam , ileride b t n hayat n de i tirecek ekilde etkilemi tir B y k usta N z m, i inde ta d ya am sevgisini ve d nya g r n , evresinde bulunan hemen herkese tatl bir reti slubuyla sunmu ve derin bir hayranl k yaratm t Do al olarak bu hayranl ktan en b y k pay Balaban alm t r N z m, Balaban n resim yetene ini ke fetmekle kalmayacak, onunla adeta bir psikolog gibi ilgilenerek ressama insan olarak zg venini de kazand racakt Bu kitap, N z m n ve Balaban n hem beraber hem de ayr ayr an lar n ve bir d nemin a r ko ullar n yans t rken, i leri ya ama sevinci dolu bu iki insan n onurlu dostluklar n g zler n ne seriyor.

  • ↠ Nâzım Hikmet ve Biz || ✓ PDF Download by Ñ İbrahim Balaban
   427 İbrahim Balaban
  • thumbnail Title: ↠ Nâzım Hikmet ve Biz || ✓ PDF Download by Ñ İbrahim Balaban
   Posted by:İbrahim Balaban
   Published :2020-02-14T21:06:02+00:00

  About "İbrahim Balaban"

   • İbrahim Balaban

    T rk ressam ve yazar.1921 de Bursa n n Se k y nde d nyaya geldi Do du u k y n 3 y ll k okulunda e itim g rd 1937 y l n n son g nlerinde, hen z 16 ya ndayken hint keneviri yeti tirmek su undan cezaevine girdi, b ylece ilk defa k y nden d ar kt Cezaevinde kendini avutmak i in resim izmeye ba lad Resimlerini zeytinya na bat rd renkli kalemlerle yap yordu Alt ay hapis ve ay da para cezas na arpt r lm t Ancak para cezas n deyemeyince y l cezaevinde kald Cezas n n bitmesine ok az bir zaman kala d rt mahkumun sald r s na u rayan Balaban, cezaevinden kt ktan sonra evlendi i g n d n evini basan hasm n ld rd ve yeniden cezaevine girdi 1942 ile 1945 ve 1948 ile 1950 y llar aras n Bursa Cezaevinde ge irdi.


  679 Comments

  Leave a Reply