Wielka wyprawa księcia Racibora. Zdobycie grodu Konungahela przez Słowian w 1136 roku

Wielka wyprawa księcia Racibora. Zdobycie grodu Konungahela przez Słowian w 1136 roku

Artur Szrejter / Apr 22, 2021

Wielka wyprawa ksi cia Racibora Zdobycie grodu Konungahela przez S owian w roku Poznaj histori najazdu zaliczanego do najwi kszych redniowiecznych operacji wojskowych P nocnej Europy Najazdu podczas kt rego starano si pokona wroga nie tylko za pomoc broni ale tak e magii wojenn

 • Title: Wielka wyprawa księcia Racibora. Zdobycie grodu Konungahela przez Słowian w 1136 roku
 • Author: Artur Szrejter
 • ISBN: 9788364185052
 • Page: 317
 • Format: Hardcover
 • Poznaj histori najazdu zaliczanego do najwi kszych redniowiecznych operacji wojskowych P nocnej Europy Najazdu, podczas kt rego starano si pokona wroga nie tylko za pomoc broni, ale tak e magii wojennej Stulecia XI i XII obfitowa y w krwawe walki mi dzy skandynawskimi wikingami a s owia skimi wici dzami, w kt rych S owianie cz sto byli g r nad swymi zamorskimi s siPoznaj histori najazdu zaliczanego do najwi kszych redniowiecznych operacji wojskowych P nocnej Europy Najazdu, podczas kt rego starano si pokona wroga nie tylko za pomoc broni, ale tak e magii wojennej Stulecia XI i XII obfitowa y w krwawe walki mi dzy skandynawskimi wikingami a s owia skimi wici dzami, w kt rych S owianie cz sto byli g r nad swymi zamorskimi s siadami Jednym z najbardziej spektakularnych zwyci stw by o zdobycie miasta s awnego ze zjazd w skandynawskich w adc w i z przechowywania relikwii Krzy a wi tego bogatego grodu Konungahela Zast py s owia skie poprowadzi wojowniczy Racibor, ksi Pomorza, a zleceniodawc wyprawy by w adca Polski, Boles aw III Krzywousty.Dlaczego Krzywousty wys a za morze armi licz c kilkaset okr t w i prawie 30 tysi cy ludzi Na kim chcia wywrze wra enie tak manifestacj si y Z odpowiedzi na te pytania wy oni si obraz wieloaspektowej polityki Boles awa III, kt r w spos b zaborczy i mocarstwowy prowadzi przez ca e swoje panowanie.Ksi ka Artura Szrejtera jest pierwszym monograficznym opracowaniem wojny konungahelskiej W spos b przyst pny, a jednocze nie rzetelny i szczeg owy ukazuje jej przyczyny, przebieg i konsekwencje.Wielka wyprawa ksi cia Racibora jest pierwsz ksi k z serii Wojny wiking w i S owian Kolejny tom nosi tytu Pod poga skim sztandarem Dzieje tysi ca wojen S owian po abskich od VII do XII wieku.

  • [PDF] ✓ Free Read ó Wielka wyprawa księcia Racibora. Zdobycie grodu Konungahela przez Słowian w 1136 roku : by Artur Szrejter ↠
   317 Artur Szrejter
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Read ó Wielka wyprawa księcia Racibora. Zdobycie grodu Konungahela przez Słowian w 1136 roku : by Artur Szrejter ↠
   Posted by:Artur Szrejter
   Published :2020-09-21T05:56:54+00:00

  About "Artur Szrejter"

   • Artur Szrejter

    Artur Szrejter Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Wielka wyprawa księcia Racibora. Zdobycie grodu Konungahela przez Słowian w 1136 roku book, this is one of the most wanted Artur Szrejter author readers around the world.


  197 Comments

  1. Książka ma formę popularnonaukową, dzięki czemu jest w pełni zrozumiała także dla laików niekoniecznie obeznanym z naukowym żargonem, ale jednocześnie merytorycznie wyczerpuje temat w sposób nawet więcej niż satysfakcjonujący. Dodatkowo, wzbogacona jest rycinami przedstawiającymi m. uzbrojenie ówczesnych wojowników, wygląd statków czy mapy. Mówiąc krótko, zainteresowanym historią, zwłaszcza tą średniowieczną, gorąco polecam!Cała opinia:kacikzksiazka/2017/05/w


  2. Może po kolei czym jest ta książka:1. Świetnie napisaną książką popularno-naukową.2. Genialnie opowiedzianą średniowieczną historią, która w świadomości społeczeństwa jest zupełnie nieznana.3. Dobrą analizą i tłumaczeniem staroislandzkiego tekstu źródłowego.Czyta się świetnie, a autor wykonał świetną robotę. Jednak pozostaje, w moim przekonaniu, jedna skaza na całym dziele. Nie mogę przejść nad tym bez zająknięcia, że autor w sposób jednoznacznie negatywny [...]  Leave a Reply