പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്ക് | Purappettupokunna Vakku

പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്ക് | Purappettupokunna Vakku

T.P. Rajeevan / Oct 28, 2020

Purappettupokunna Vakku

 • Title: പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്ക് | Purappettupokunna Vakku
 • Author: T.P. Rajeevan
 • ISBN: 9788182661325
 • Page: 296
 • Format: Paperback
 • .

  • Free Read [Paranormal Book] ¶ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്ക് | Purappettupokunna Vakku - by T.P. Rajeevan ↠
   296 T.P. Rajeevan
  • thumbnail Title: Free Read [Paranormal Book] ¶ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്ക് | Purappettupokunna Vakku - by T.P. Rajeevan ↠
   Posted by:T.P. Rajeevan
   Published :2020-06-15T15:31:54+00:00

  About "T.P. Rajeevan"

   • T.P. Rajeevan

    Thachom Poyil Rajeevan born 1959, Paleri in Kozhikode, Kerala, India is a poet, novelist and literary reviewer in Kerala, a southern state in India He writes both in Malayalam, his native language and English His poems have been translated into many languages and published in the United States and Europe A regular contributor for The Hindu, where he writes literary reviews mostly in English Although he enjoys a well established place among the contemporary poets of Malayalam and started publishing poems in the early 1980s, he is not a prolific writer There are 3 collections of poetry in Malayalam to his credit to date.


  254 Comments

  1. വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടു മന്ദബുദ്ധിയെപ്പോലെ വിസ്മയിക്കരുത്, മനോഹരമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ കാല്പനിക കവികളെപ്പോലെ തരളചിത്തനാകരുത്, ചരിത്രസ്മാരകങ്ങൾ കണ്ട അരസികൻപണ്ഡിതരെപ [...]


  Leave a Reply